Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:05 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:04 HA
Ziyara Jami’a
A Lokacin Najaf
21:15

09:15

09:15
00:26 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
21:42

09:42

09:42
00:10 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
21:52

09:52

09:52
00:03 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
21:55

09:55

09:55
00:09 HA
HASKEN RAYUWA
A Lokacin Najaf
22:05

10:05

10:05
00:27 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
22:32

10:32

10:32
00:09 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
22:42

10:42

10:42
00:03 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
22:45

10:45

10:45
00:12 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:03 HA
ADDU'A MAKAMIN MUMINI
A Lokacin Najaf
23:00

11:00

11:00
00:20 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
23:20

11:20

11:20
00:10 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
23:31

11:31

11:31
00:03 HA
HAƘIƘANIN SHI'ANCI DA INGANTACCEN TARIHINSA
A Lokacin Najaf
23:34

11:34

11:34
00:32 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
00:06

12:06

12:06
00:03 HA
IMAM ALIYU (A.S)
A Lokacin Najaf
00:09

12:09

12:09
00:45 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
00:54

12:54

12:54
00:07 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:02

13:02

13:02
00:50 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
01:52

13:52

13:52
00:01 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
Addu`ar Tawassuli
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:17 HA
INA MUKA DOSA
A Lokacin Najaf
21:28

09:28

09:28
01:26 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
22:54

10:54

10:54
00:10 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
23:05

11:05

11:05
00:03 HA
KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE
A Lokacin Najaf
23:08

11:08

11:08
00:30 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
23:38

11:38

11:38
00:03 HA
MAHADAWIYYA
A Lokacin Najaf
23:41

11:41

11:41
00:20 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
00:01

12:01

12:01
00:07 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
00:09

12:09

12:09
00:30 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
00:39

12:39

12:39
00:03 HA
ZAUREN MALAMAI
A Lokacin Najaf
00:42

12:42

12:42
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:12

13:12

13:12
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:07 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
21:19

09:19

09:19
00:02 HA
HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM
A Lokacin Najaf
21:21

09:21

09:21
00:50 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
22:11

10:11

10:11
00:09 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
22:21

10:21

10:21
00:02 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
22:24

10:24

10:24
00:30 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
22:54

10:54

10:54
00:02 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:06 HA
KARE MATSAYIN ALƘU'RANI A MAKARANTAR AHALILBAITI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:04

11:04

11:04
00:30 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
23:34

11:34

11:34
00:07 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
23:41

11:41

11:41
00:03 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
23:44

11:44

11:44
00:08 HA
Sharhin Nahajul Balaga
A Lokacin Najaf
23:53

11:53

11:53
00:30 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
00:23

12:23

12:23
00:03 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
00:26

12:26

12:26
00:09 HA
TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI
A Lokacin Najaf
00:36

12:36

12:36
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:06

13:06

13:06
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:30

09:30

09:30
00:01 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:31

09:31

09:31
00:03 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:34

09:34

09:34
00:01 HA
Hadisin Ahalil Kisa
A Lokacin Najaf
21:35

09:35

09:35
00:19 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
21:55

09:55

09:55
00:03 HA
Du`au Kumaili
A Lokacin Najaf
21:58

09:58

09:58
00:42 HA
Rayuwar Magabata
A Lokacin Najaf
22:40

10:40

10:40
00:20 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
23:00

11:00

11:00
00:05 HA
HAƘIƘANIN SHI'ANCI DA INGANTACCEN TARIHINSA
A Lokacin Najaf
23:06

11:06

11:06
00:32 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
23:38

11:38

11:38
00:10 HA
ZIYARAR ALI YASIN
A Lokacin Najaf
23:48

11:48

11:48
00:07 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
23:56

11:56

11:56
00:03 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
23:59

11:59

11:59
00:07 HA
MAHADAWIYYA
A Lokacin Najaf
00:07

12:07

12:07
00:20 HA
Sayyida Zahara (a.s)
A Lokacin Najaf
00:27

12:27

12:27
00:17 HA
ADDU'A MAKAMIN MUMINI
A Lokacin Najaf
00:44

12:44

12:44
00:20 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
01:04

13:04

13:04
00:03 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:07

13:07

13:07
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:03 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:01 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:05 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
21:19

09:19

09:19
00:03 HA
RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:22

09:22

09:22
00:20 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
21:42

09:42

09:42
00:08 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
21:50

09:50

09:50
00:03 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
21:53

09:53

09:53
00:10 HA
TAFSIRIN AL-QURANI
A Lokacin Najaf
22:03

10:03

10:03
01:04 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
23:07

11:07

11:07
00:03 HA
IMAM ALIYU (A.S)
A Lokacin Najaf
23:11

11:11

11:11
00:40 HA
DU'A'U AHAD
A Lokacin Najaf
23:51

11:51

11:51
00:07 HA
MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE
A Lokacin Najaf
23:58

11:58

11:58
00:30 HA
DIWANI
A Lokacin Najaf
00:28

12:28

12:28
00:08 HA
DU'A'U AHAD
A Lokacin Najaf
00:36

12:36

12:36
00:07 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
00:43

12:43

12:43
00:50 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
01:33

13:33

13:33
00:05 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:06 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:02 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:01 HA
AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
21:13

09:13

09:13
00:30 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
21:43

09:43

09:43
00:10 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
21:54

09:54

09:54
00:03 HA
HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
21:57

09:57

09:57
01:28 HA
KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
23:25

11:25

11:25
00:25 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
23:50

11:50

11:50
00:10 HA
TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI
A Lokacin Najaf
00:00

12:00

12:00
00:30 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
00:30

12:30

12:30
00:10 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
00:41

12:41

12:41
00:03 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
00:44

12:44

12:44
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:14

13:14

13:14
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:50 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
22:01

10:01

10:01
00:03 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
22:04

10:04

10:04
00:30 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
22:34

10:34

10:34
00:03 HA
ISHIRINIYA
A Lokacin Najaf
22:37

10:37

10:37
00:10 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:48

10:48

10:48
00:06 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
22:55

10:55

10:55
00:03 HA
KARE MATSAYIN ALƘU'RANI A MAKARANTAR AHALILBAITI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:58

10:58

10:58
00:30 HA
Imam Askari (a.s)
A Lokacin Najaf
23:28

11:28

11:28
00:05 HA
ZAUREN MALAMAI
A Lokacin Najaf
23:34

11:34

11:34
00:30 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
00:04

12:04

12:04
00:06 HA
Imam Askari (a.s)
A Lokacin Najaf
00:10

12:10

12:10
00:05 HA
MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE
A Lokacin Najaf
00:16

12:16

12:16
00:30 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
00:46

12:46

12:46
00:03 HA
Imam Askari (a.s)
A Lokacin Najaf
00:49

12:49

12:49
00:04 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
00:54

12:54

12:54
00:50 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
01:44

13:44

13:44
00:01 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
01:45

13:45

13:45
00:06 HA
Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah