Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:03 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:01 HA
GUZURIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:10 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:24

09:24

09:24
00:01 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:25

09:25

09:25
00:04 HA
NASIME RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:29

09:29

09:29
00:30 HA
Du'a'u Iftitah Dage Imam Mahdi(a.j)
A Lokacin Najaf
21:59

09:59

09:59
00:21 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
22:21

10:21

10:21
00:30 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
22:51

10:51

10:51
00:01 HA
Imam Aliyu (a.s)
A Lokacin Najaf
22:52

10:52

10:52
00:06 HA
DARUSSA DAGA MALAMAI
A Lokacin Najaf
22:59

10:59

10:59
00:20 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:19

11:19

11:19
00:45 HA
MIMBARIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
00:04

12:04

12:04
01:00 HA
RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:04

13:04

13:04
00:20 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:24

13:24

13:24
00:30 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:06 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:02 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:01 HA
GUZURIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:13

09:13

09:13
00:10 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:23

09:23

09:23
00:01 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:24

09:24

09:24
00:04 HA
NASIME RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:28

09:28

09:28
00:30 HA
Du'a'u Iftitah Dage Imam Mahdi(a.j)
A Lokacin Najaf
21:58

09:58

09:58
00:21 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
22:20

10:20

10:20
00:30 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
22:50

10:50

10:50
00:01 HA
Imam Aliyu (a.s)
A Lokacin Najaf
22:51

10:51

10:51
00:06 HA
DARUSSA DAGA MALAMAI
A Lokacin Najaf
22:58

10:58

10:58
00:20 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:18

11:18

11:18
00:45 HA
MIMBARIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
00:03

12:03

12:03
01:00 HA
KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
01:03

13:03

13:03
00:25 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:28

13:28

13:28
00:30 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:01 HA
GUZURIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:10 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:22

09:22

09:22
00:01 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:23

09:23

09:23
00:04 HA
NASIME RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:27

09:27

09:27
00:30 HA
Du'a'u Iftitah Dage Imam Mahdi(a.j)
A Lokacin Najaf
21:57

09:57

09:57
00:21 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
22:19

10:19

10:19
00:30 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
22:49

10:49

10:49
00:01 HA
Imam Aliyu (a.s)
A Lokacin Najaf
22:50

10:50

10:50
00:06 HA
DARUSSA DAGA MALAMAI
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:20 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:17

11:17

11:17
00:45 HA
MIMBARIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
00:02

12:02

12:02
01:00 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
01:02

13:02

13:02
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:32

13:32

13:32
00:30 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:05 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:04 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:15

09:15

09:15
00:01 HA
GUZURIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:16

09:16

09:16
00:10 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:26

09:26

09:26
00:01 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:27

09:27

09:27
00:04 HA
NASIME RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:31

09:31

09:31
00:30 HA
Du'a'u Iftitah Dage Imam Mahdi(a.j)
A Lokacin Najaf
22:01

10:01

10:01
00:21 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
22:23

10:23

10:23
00:30 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
22:53

10:53

10:53
00:01 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:54

10:54

10:54
00:06 HA
DARUSSA DAGA MALAMAI
A Lokacin Najaf
23:01

11:01

11:01
00:20 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:21

11:21

11:21
00:45 HA
MIMBARIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
00:06

12:06

12:06
01:00 HA
Ziyara Jami’a
A Lokacin Najaf
01:06

13:06

13:06
00:26 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:33

13:33

13:33
00:30 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:01 HA
GUZURIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:10 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:22

09:22

09:22
00:01 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:23

09:23

09:23
00:04 HA
NASIME RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:27

09:27

09:27
00:30 HA
Du'a'u Iftitah Dage Imam Mahdi(a.j)
A Lokacin Najaf
21:57

09:57

09:57
00:21 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
22:19

10:19

10:19
00:30 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
22:49

10:49

10:49
00:01 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:50

10:50

10:50
00:06 HA
DARUSSA DAGA MALAMAI
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:20 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:17

11:17

11:17
00:45 HA
MIMBARIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
00:02

12:02

12:02
01:00 HA
Addu`ar Tawassuli
A Lokacin Najaf
01:02

13:02

13:02
00:17 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:19

13:19

13:19
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:01 HA
GUZURIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:10 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:22

09:22

09:22
00:01 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:23

09:23

09:23
00:04 HA
NASIME RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:27

09:27

09:27
00:30 HA
Du'a'u Iftitah Dage Imam Mahdi(a.j)
A Lokacin Najaf
21:57

09:57

09:57
00:21 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
22:19

10:19

10:19
00:30 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
22:49

10:49

10:49
00:01 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:50

10:50

10:50
00:06 HA
DARUSSA DAGA MALAMAI
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:20 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:17

11:17

11:17
00:45 HA
MIMBARIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
00:02

12:02

12:02
01:00 HA
Hadisin Ahalil Kisa
A Lokacin Najaf
01:02

13:02

13:02
00:19 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:22

13:22

13:22
00:30 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:03 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:01 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:01 HA
GUZURIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:10 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:21

09:21

09:21
00:01 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:22

09:22

09:22
00:04 HA
NASIME RAMADAN
A Lokacin Najaf
21:26

09:26

09:26
00:30 HA
Du'a'u Iftitah Dage Imam Mahdi(a.j)
A Lokacin Najaf
21:56

09:56

09:56
00:21 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
22:18

10:18

10:18
00:30 HA
ADDU`O`IN RANAKUN RAMADAN
A Lokacin Najaf
22:48

10:48

10:48
00:01 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
22:49

10:49

10:49
00:06 HA
DARUSSA DAGA MALAMAI
A Lokacin Najaf
22:56

10:56

10:56
00:20 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:16

11:16

11:16
00:45 HA
MIMBARIN RAMADAN
A Lokacin Najaf
00:01

12:01

12:01
01:00 HA
Du`au Kumaili
A Lokacin Najaf
01:01

13:01

13:01
00:42 HA
Rayuwar Magabata
A Lokacin Najaf
01:43

13:43

13:43
00:20 HA
Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah