Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:00 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:05 HA
TSARIN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:17

09:17

09:17
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:32

09:32

09:32
00:00 HA
JIRGIN TSIRA
A Lokacin Najaf
21:33

09:33

09:33
00:32 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:05

10:05

10:05
00:00 HA
WA ABULFADAL ABBAS
A Lokacin Najaf
22:05

10:05

10:05
00:06 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:12

10:12

10:12
00:00 HA
AMSOSHIN TAMBAYOYI
A Lokacin Najaf
22:13

10:13

10:13
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:43

10:43

10:43
00:00 HA
HUSAINIYYA (4) YA HUSAINI
A Lokacin Najaf
22:44

10:44

10:44
00:10 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:54

10:54

10:54
00:00 HA
WA MAZALUM
A Lokacin Najaf
22:55

10:55

10:55
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:00

11:00

11:00
00:00 HA
ZAMAN ASHURA A NAJERIYA
A Lokacin Najaf
23:00

11:00

11:00
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:30

11:30

11:30
00:00 HA
HASKEN RAYUWA
A Lokacin Najaf
23:31

11:31

11:31
00:33 HA
WA MAZALUM
A Lokacin Najaf
00:04

12:04

12:04
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
00:09

12:09

12:09
00:00 HA
WA ALIYUL AKBAR
A Lokacin Najaf
00:10

12:10

12:10
00:06 HA
KUNDIN ZIYARORI
A Lokacin Najaf
00:17

12:17

12:17
00:15 HA
WA ALIYUL AKBAR
A Lokacin Najaf
00:32

12:32

12:32
00:05 HA
TARIHIN MUKUTAR
A Lokacin Najaf
00:37

12:37

12:37
01:00 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:37

13:37

13:37
00:00 HA
AHAMADUSSANI
A Lokacin Najaf
01:37

13:37

13:37
00:20 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:57

13:57

13:57
00:00 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:00 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:05 HA
TSARIN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:17

09:17

09:17
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:32

09:32

09:32
00:00 HA
JIRGIN TSIRA
A Lokacin Najaf
21:33

09:33

09:33
00:32 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:05

10:05

10:05
00:00 HA
HUSAINIYYA (1) NA YI KUKA
A Lokacin Najaf
22:05

10:05

10:05
00:06 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:12

10:12

10:12
00:00 HA
AMSOSHIN TAMBAYOYI
A Lokacin Najaf
22:13

10:13

10:13
00:30 HA
HUSAINIYYA (2) NA YI JUYAYIN
A Lokacin Najaf
22:43

10:43

10:43
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:48

10:48

10:48
00:00 HA
HUSAINIYYA (1) NA YI KUKA
A Lokacin Najaf
22:49

10:49

10:49
00:10 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:59

10:59

10:59
00:00 HA
ZAMAN ASHURA A NAJERIYA
A Lokacin Najaf
23:00

11:00

11:00
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:30

11:30

11:30
00:00 HA
FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
23:30

11:30

11:30
00:45 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
00:15

12:15

12:15
00:00 HA
KUNDIN ZIYARORI
A Lokacin Najaf
00:16

12:16

12:16
00:15 HA
HUSAINIYYA (1) NA YI KUKA
A Lokacin Najaf
00:31

12:31

12:31
00:05 HA
TARIHIN MUKUTAR
A Lokacin Najaf
00:36

12:36

12:36
00:50 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:26

13:26

13:26
00:00 HA
MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE
A Lokacin Najaf
01:27

13:27

13:27
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:57

13:57

13:57
00:00 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:05 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:04 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:00 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:05 HA
TSARIN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:19

09:19

09:19
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:34

09:34

09:34
00:00 HA
JIRGIN TSIRA
A Lokacin Najaf
21:35

09:35

09:35
00:32 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:07

10:07

10:07
00:00 HA
HUSAINIYYA (1) NA YI KUKA
A Lokacin Najaf
22:08

10:08

10:08
00:06 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:15

10:15

10:15
00:00 HA
AMSOSHIN TAMBAYOYI
A Lokacin Najaf
22:16

10:16

10:16
00:30 HA
HUSAINIYYA (1) NA YI KUKA
A Lokacin Najaf
22:46

10:46

10:46
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:51

10:51

10:51
00:00 HA
HUSAINIYYA (4) YA HUSAINI
A Lokacin Najaf
22:51

10:51

10:51
00:10 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:01

11:01

11:01
00:00 HA
ZAMAN ASHURA A NAJERIYA
A Lokacin Najaf
23:02

11:02

11:02
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:32

11:32

11:32
00:00 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:33

11:33

11:33
00:40 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
00:13

12:13

12:13
00:00 HA
KUNDIN ZIYARORI
A Lokacin Najaf
00:13

12:13

12:13
00:15 HA
HUSAINIYYA (2) NA YI JUYAYIN
A Lokacin Najaf
00:28

12:28

12:28
00:05 HA
TARIHIN MUKUTAR
A Lokacin Najaf
00:34

12:34

12:34
00:50 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:24

13:24

13:24
00:00 HA
Ziyara Jami’a
A Lokacin Najaf
01:24

13:24

13:24
00:26 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:51

13:51

13:51
00:00 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:05 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:04 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:00 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:05 HA
TSARIN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:19

09:19

09:19
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:34

09:34

09:34
00:00 HA
JIRGIN TSIRA
A Lokacin Najaf
21:35

09:35

09:35
00:32 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:07

10:07

10:07
00:00 HA
WA MAZALUM
A Lokacin Najaf
22:08

10:08

10:08
00:06 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:15

10:15

10:15
00:00 HA
AMSOSHIN TAMBAYOYI
A Lokacin Najaf
22:16

10:16

10:16
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:46

10:46

10:46
00:00 HA
Addu`ar Tawassuli
A Lokacin Najaf
22:46

10:46

10:46
00:17 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:04

11:04

11:04
00:00 HA
ZAMAN ASHURA A NAJERIYA
A Lokacin Najaf
23:04

11:04

11:04
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:34

11:34

11:34
00:00 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
23:35

11:35

11:35
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
00:05

12:05

12:05
00:00 HA
KUNDIN ZIYARORI
A Lokacin Najaf
00:06

12:06

12:06
00:15 HA
WA ABULFADAL ABBAS
A Lokacin Najaf
00:21

12:21

12:21
00:05 HA
TARIHIN MUKUTAR
A Lokacin Najaf
00:26

12:26

12:26
00:50 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:16

13:16

13:16
00:00 HA
ABBASIYYA
A Lokacin Najaf
01:16

13:16

13:16
00:20 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:36

13:36

13:36
00:00 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
01:37

13:37

13:37
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:42

13:42

13:42
00:00 HA
ZUBAR DA HAWAYE
A Lokacin Najaf
01:43

13:43

13:43
00:15 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:06

09:06

09:06
00:03 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:00 HA
PROMO ASHURA
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:05 HA
TSARIN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:15

09:15

09:15
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:30

09:30

09:30
00:00 HA
JIRGIN TSIRA
A Lokacin Najaf
21:31

09:31

09:31
00:32 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:03

10:03

10:03
00:00 HA
WA MAZALUM
A Lokacin Najaf
22:04

10:04

10:04
00:06 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:11

10:11

10:11
00:00 HA
AMSOSHIN TAMBAYOYI
A Lokacin Najaf
22:11

10:11

10:11
00:30 HA
PROMO ASHURA
A Lokacin Najaf
22:41

10:41

10:41
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:46

10:46

10:46
00:00 HA
ZUBAR DA HAWAYE
A Lokacin Najaf
22:47

10:47

10:47
00:10 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:00 HA
ZAMAN ASHURA A NAJERIYA
A Lokacin Najaf
22:58

10:58

10:58
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:28

11:28

11:28
00:00 HA
IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
23:29

11:29

11:29
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:59

11:59

11:59
00:00 HA
KUNDIN ZIYARORI
A Lokacin Najaf
23:59

11:59

11:59
00:15 HA
PROMO ASHURA
A Lokacin Najaf
00:14

12:14

12:14
00:05 HA
TARIHIN MUKUTAR
A Lokacin Najaf
00:19

12:19

12:19
00:50 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:09

13:09

13:09
00:00 HA
ZUBAR DA HAWAYE
A Lokacin Najaf
01:10

13:10

13:10
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:25

13:25

13:25
00:00 HA
HUSAINIYYA (4) YA HUSAINI
A Lokacin Najaf
01:26

13:26

13:26
00:19 HA
FATAN ZIYARA
A Lokacin Najaf
01:45

13:45

13:45
00:09 HA
PROMO ASHURA
A Lokacin Najaf
01:54

13:54

13:54
00:05 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:06

09:06

09:06
00:03 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:00 HA
PROMO ASHURA
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:05 HA
TSARIN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:15

09:15

09:15
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:30

09:30

09:30
00:00 HA
JIRGIN TSIRA
A Lokacin Najaf
21:31

09:31

09:31
00:32 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:03

10:03

10:03
00:00 HA
AHAMADUSSANI
A Lokacin Najaf
22:04

10:04

10:04
00:06 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:11

10:11

10:11
00:00 HA
AMSOSHIN TAMBAYOYI
A Lokacin Najaf
22:11

10:11

10:11
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:41

10:41

10:41
00:00 HA
Hadisin Ahalil Kisa
A Lokacin Najaf
22:42

10:42

10:42
00:19 HA
ZAMAN ASHURA A NAJERIYA
A Lokacin Najaf
23:02

11:02

11:02
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:32

11:32

11:32
00:00 HA
Du`au Kumaili
A Lokacin Najaf
23:32

11:32

11:32
00:42 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
00:15

12:15

12:15
00:00 HA
KUNDIN ZIYARORI
A Lokacin Najaf
00:15

12:15

12:15
00:15 HA
PROMO ASHURA
A Lokacin Najaf
00:30

12:30

12:30
00:05 HA
TARIHIN MUKUTAR
A Lokacin Najaf
00:36

12:36

12:36
00:50 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:26

13:26

13:26
00:00 HA
ZUBAR DA HAWAYE
A Lokacin Najaf
01:26

13:26

13:26
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:51

13:51

13:51
00:00 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:07

09:07

09:07
00:01 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:00 HA
PROMO ASHURA
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:05 HA
TSARIN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:29

09:29

09:29
00:00 HA
JIRGIN TSIRA
A Lokacin Najaf
21:30

09:30

09:30
00:32 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:02

10:02

10:02
00:00 HA
WA MAZALUM
A Lokacin Najaf
22:03

10:03

10:03
00:06 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:10

10:10

10:10
00:00 HA
AMSOSHIN TAMBAYOYI
A Lokacin Najaf
22:10

10:10

10:10
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:40

10:40

10:40
00:00 HA
FATAN ZIYARA
A Lokacin Najaf
22:41

10:41

10:41
00:10 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:51

10:51

10:51
00:00 HA
WA ALIYUL AKBAR
A Lokacin Najaf
22:52

10:52

10:52
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:00 HA
ZAMAN ASHURA A NAJERIYA
A Lokacin Najaf
22:58

10:58

10:58
00:30 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:28

11:28

11:28
00:00 HA
TARIHIN SHEHU USUMAN ƊAN FODIYO
A Lokacin Najaf
23:28

11:28

11:28
00:33 HA
AHAMADUSSANI
A Lokacin Najaf
00:01

12:01

12:01
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
00:06

12:06

12:06
00:00 HA
ABBASIYYA
A Lokacin Najaf
00:07

12:07

12:07
00:10 HA
KUNDIN ZIYARORI
A Lokacin Najaf
00:17

12:17

12:17
00:15 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
00:32

12:32

12:32
00:00 HA
TARIHIN MUKUTAR
A Lokacin Najaf
00:33

12:33

12:33
00:50 HA
WA MAZALUM
A Lokacin Najaf
01:23

13:23

13:23
00:05 HA
MATSAYIN IMAM HUSAINI (A.S)
A Lokacin Najaf
01:28

13:28

13:28
00:00 HA
AHAMADUSSANI
A Lokacin Najaf
01:29

13:29

13:29
00:23 HA
WA MAZALUM
A Lokacin Najaf
01:48

13:48

13:48
00:05 HA
Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah