Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:03 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:01 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:05 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:19

09:19

09:19
00:03 HA
RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:22

09:22

09:22
00:20 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
21:42

09:42

09:42
00:09 HA
TAFSIRIN AL-QURANI
A Lokacin Najaf
21:52

09:52

09:52
01:04 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
22:59

10:59

10:59
00:40 HA
MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE
A Lokacin Najaf
23:39

11:39

11:39
00:30 HA
AIKIN HAJJI A SAUƘAƘE
A Lokacin Najaf
00:09

12:09

12:09
00:20 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
00:29

12:29

12:29
00:09 HA
DU'A'U AHAD
A Lokacin Najaf
00:39

12:39

12:39
00:07 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
00:47

12:47

12:47
00:50 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
01:37

13:37

13:37
00:05 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:06 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:02 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:01 HA
AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
21:13

09:13

09:13
00:30 HA
Zuwan Manzo (s.a)
A Lokacin Najaf
21:43

09:43

09:43
00:09 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:52

09:52

09:52
00:06 HA
HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
21:58

09:58

09:58
01:25 HA
Imam Ja'afar (a.s)
A Lokacin Najaf
23:23

11:23

11:23
00:09 HA
KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
23:30

11:30

11:30
00:25 HA
Imam Ja'afar (a.s)
A Lokacin Najaf
23:55

11:55

11:55
00:09 HA
AIKIN HAJJI A SAUƘAƘE
A Lokacin Najaf
00:03

12:03

12:03
00:20 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
00:33

12:33

12:33
00:07 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
00:40

12:40

12:40
00:30 HA
Imam Ja'afar (a.s)
A Lokacin Najaf
01:10

13:10

13:10
00:09 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:20

13:20

13:20
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:49 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
22:00

10:00

10:00
00:03 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
22:03

10:03

10:03
00:30 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:33

10:33

10:33
00:06 HA
IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
22:40

10:40

10:40
00:30 HA
Imam Kazim (a.s)
A Lokacin Najaf
23:10

11:10

11:10
00:04 HA
ZAUREN MALAMAI
A Lokacin Najaf
23:14

11:14

11:14
00:30 HA
AIKIN HAJJI A SAUƘAƘE
A Lokacin Najaf
00:10

12:10

12:10
00:20 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
00:23

12:23

12:23
00:06 HA
MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE
A Lokacin Najaf
00:34

12:34

12:34
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:04

13:04

13:04
00:50 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
01:54

13:54

13:54
00:01 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:05 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:04 HA
Ziyara Jami’a
A Lokacin Najaf
21:15

09:15

09:15
00:26 HA
Imam Hadi (a.s)
A Lokacin Najaf
21:42

09:42

09:42
00:04 HA
HASKEN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:46

09:46

09:46
00:27 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
22:13

10:13

10:13
00:04 HA
ADDU'A MAKAMIN MUMINI
A Lokacin Najaf
22:17

10:17

10:17
00:20 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
22:37

10:37

10:37
00:07 HA
HAƘIƘANIN SHI'ANCI DA INGANTACCEN TARIHINSA
A Lokacin Najaf
22:45

10:45

10:45
00:32 HA
Imam Kazim (a.s)
A Lokacin Najaf
23:17

11:17

11:17
00:04 HA
Sayyida Zahara (a.s)1
A Lokacin Najaf
23:21

11:21

11:21
00:17 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:38

11:38

11:38
00:40 HA
Imam Kazim (a.s)
A Lokacin Najaf
00:18

12:18

12:18
00:06 HA
AIKIN HAJJI A SAUƘAƘE
A Lokacin Najaf
00:24

12:24

12:24
00:20 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
00:49

12:49

12:49
00:07 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
00:57

12:57

12:57
00:01 HA
Imam Hadi (a.s)
A Lokacin Najaf
00:58

12:58

12:58
00:06 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:04

13:04

13:04
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
Addu`ar Tawassuli
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:17 HA
HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM
A Lokacin Najaf
21:28

09:28

09:28
00:57 HA
Imam Hadi (a.s)
A Lokacin Najaf
22:25

10:25

10:25
00:07 HA
TARIHIN SHEHU USUMAN ƊAN FODIYO
A Lokacin Najaf
22:33

10:33

10:33
00:33 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
23:06

11:06

11:06
00:07 HA
AIKIN HAJJI A SAUƘAƘE
A Lokacin Najaf
23:14

11:14

11:14
00:20 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
23:34

11:34

11:34
00:03 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
23:37

11:37

11:37
00:30 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
00:07

12:07

12:07
00:03 HA
ZAUREN MALAMAI
A Lokacin Najaf
00:10

12:10

12:10
00:57 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:07

13:07

13:07
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:05 HA
INA MUKA DOSA
A Lokacin Najaf
21:17

09:17

09:17
01:25 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
22:42

10:42

10:42
00:09 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
22:52

10:52

10:52
00:30 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
23:22

11:22

11:22
00:07 HA
IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
23:29

11:29

11:29
00:30 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
23:59

11:59

11:59
00:09 HA
AIKIN HAJJI A SAUƘAƘE
A Lokacin Najaf
00:09

12:09

12:09
00:20 HA
TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI
A Lokacin Najaf
00:47

12:47

12:47
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:17

13:17

13:17
00:50 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:01 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:01

09:01

09:01
00:03 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
Hadisin Ahalil Kisa
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:19 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:25

09:25

09:25
00:05 HA
Du`au Kumaili
A Lokacin Najaf
21:30

09:30

09:30
00:42 HA
Rayuwar Magabata
A Lokacin Najaf
22:12

10:12

10:12
00:20 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
22:32

10:32

10:32
00:05 HA
HAƘIƘANIN SHI'ANCI DA INGANTACCEN TARIHINSA
A Lokacin Najaf
22:37

10:37

10:37
00:32 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
23:10

11:10

11:10
00:09 HA
ZIYARAR ALI YASIN
A Lokacin Najaf
23:16

11:16

11:16
00:07 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
23:23

11:23

11:23
00:02 HA
MAHADAWIYYA
A Lokacin Najaf
23:32

11:32

11:32
00:20 HA
Sayyida Zahara (a.s)
A Lokacin Najaf
23:52

11:52

11:52
00:17 HA
ADDU'A MAKAMIN MUMINI
A Lokacin Najaf
00:09

12:09

12:09
00:20 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
00:29

12:29

12:29
00:02 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
00:31

12:31

12:31
00:50 HA
Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah