Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:06 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:02 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:01 HA
TAURARIN SHIRIYA
A Lokacin Najaf
21:13

09:13

09:13
00:35 HA
A Lokacin Najaf
00:00

12:00

12:00
00:00 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:52

09:52

09:52
00:06 HA
HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
21:58

09:58

09:58
01:25 HA
A Lokacin Najaf
23:23

11:23

11:23
00:06 HA
KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
23:30

11:30

11:30
00:25 HA
A Lokacin Najaf
23:55

11:55

11:55
00:07 HA
TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI
A Lokacin Najaf
00:03

12:03

12:03
00:30 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
00:33

12:33

12:33
00:07 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
00:40

12:40

12:40
00:30 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:49 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
22:00

10:00

10:00
00:03 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
22:03

10:03

10:03
00:30 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:33

10:33

10:33
00:06 HA
KARE MATSAYIN ALƘU'RANI A MAKARANTAR AHALILBAITI (A.S)
A Lokacin Najaf
22:40

10:40

10:40
00:30 HA
Imam Askari (a.s)
A Lokacin Najaf
23:10

11:10

11:10
00:05 HA
ZAUREN MALAMAI
A Lokacin Najaf
23:16

11:16

11:16
00:30 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
23:46

11:46

11:46
00:06 HA
Imam Askari (a.s)
A Lokacin Najaf
23:53

11:53

11:53
00:04 HA
MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE
A Lokacin Najaf
00:37

12:37

12:37
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:24

13:24

13:24
00:50 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
02:14

14:14

14:14
00:01 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
02:15

14:15

14:15
00:06 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:05 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:10

09:10

09:10
00:04 HA
Ziyara Jami’a
A Lokacin Najaf
21:15

09:15

09:15
00:26 HA
HASKEN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:51

09:51

09:51
00:27 HA
ADDU'A MAKAMIN MUMINI
A Lokacin Najaf
22:27

10:27

10:27
00:20 HA
HAƘIƘANIN SHI'ANCI DA INGANTACCEN TARIHINSA
A Lokacin Najaf
23:04

11:04

11:04
00:32 HA
IMAM ALIYU (A.S)
A Lokacin Najaf
23:46

11:46

11:46
00:45 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
00:40

12:40

12:40
00:07 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:05

13:05

13:05
00:50 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
01:55

13:55

13:55
00:01 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
Addu`ar Tawassuli
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:17 HA
HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM
A Lokacin Najaf
21:28

09:28

09:28
00:57 HA
KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE
A Lokacin Najaf
22:59

10:59

10:59
00:30 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
23:29

11:29

11:29
00:07 HA
MAHADAWIYYA
A Lokacin Najaf
23:36

11:36

11:36
00:20 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
23:56

11:56

11:56
00:05 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
00:02

12:02

12:02
00:30 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
00:32

12:32

12:32
00:06 HA
ZAUREN MALAMAI
A Lokacin Najaf
00:38

12:38

12:38
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:08

13:08

13:08
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:05 HA
INA MUKA DOSA
A Lokacin Najaf
21:17

09:17

09:17
01:19 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
22:46

10:46

10:46
00:30 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
23:16

11:16

11:16
00:07 HA
KARE MATSAYIN ALƘU'RANI A MAKARANTAR AHALILBAITI (A.S)
A Lokacin Najaf
23:23

11:23

11:23
00:30 HA
Sharhin Nahajul Balaga
A Lokacin Najaf
00:03

12:03

12:03
00:30 HA
TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI
A Lokacin Najaf
00:43

12:43

12:43
00:30 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:13

13:13

13:13
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:30

09:30

09:30
00:01 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:31

09:31

09:31
00:03 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:34

09:34

09:34
00:01 HA
Hadisin Ahalil Kisa
A Lokacin Najaf
21:35

09:35

09:35
00:19 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:55

09:55

09:55
00:05 HA
Du`au Kumaili
A Lokacin Najaf
22:00

10:00

10:00
00:42 HA
Rayuwar Magabata
A Lokacin Najaf
22:42

10:42

10:42
00:20 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
23:02

11:02

11:02
00:05 HA
HAƘIƘANIN SHI'ANCI DA INGANTACCEN TARIHINSA
A Lokacin Najaf
23:07

11:07

11:07
00:32 HA
ZIYARAR ALI YASIN
A Lokacin Najaf
23:46

11:46

11:46
00:07 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
23:53

11:53

11:53
00:02 HA
MAHADAWIYYA
A Lokacin Najaf
00:02

12:02

12:02
00:20 HA
Sayyida Zahara (a.s)
A Lokacin Najaf
00:22

12:22

12:22
00:17 HA
ADDU'A MAKAMIN MUMINI
A Lokacin Najaf
00:39

12:39

12:39
00:20 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
00:59

12:59

12:59
00:05 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:04

13:04

13:04
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:01 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:05

09:05

09:05
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:03 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:12

09:12

09:12
00:01 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:05 HA
MAHAMGA
A Lokacin Najaf
21:19

09:19

09:19
00:03 HA
RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:22

09:22

09:22
00:20 HA
TAFSIRIN AL-QURANI
A Lokacin Najaf
21:51

09:51

09:51
01:04 HA
IMAM ALIYU (A.S)
A Lokacin Najaf
22:59

10:59

10:59
00:40 HA
DU'A'U AHAD
A Lokacin Najaf
23:39

11:39

11:39
00:07 HA
MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE
A Lokacin Najaf
23:46

11:46

11:46
00:30 HA
DU'A'U AHAD
A Lokacin Najaf
00:26

12:26

12:26
00:07 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
00:33

12:33

12:33
00:50 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
01:23

13:23

13:23
00:05 HA
Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah