Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:07

09:07

09:07
00:01 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:05 HA
RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:20 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
21:34

09:34

09:34
00:07 HA
DU'A'U AHAD
A Lokacin Najaf
21:41

09:41

09:41
00:07 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
21:49

09:49

09:49
00:16 HA
FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
22:05

10:05

10:05
00:45 HA
Ziayarat Aley Yaseen
A Lokacin Najaf
22:50

10:50

10:50
00:07 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:04 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:01

11:01

11:01
00:40 HA
Imam Ja'afar (a.s)
A Lokacin Najaf
23:42

11:42

11:42
00:07 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
23:49

11:49

11:49
00:05 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
23:54

11:54

11:54
00:04 HA
GINSHIƘIN HAƊIN KAI
A Lokacin Najaf
23:58

11:58

11:58
00:30 HA
MA'ABOCIN ZAMANI
A Lokacin Najaf
00:28

12:28

12:28
00:04 HA
DARUSSA DAGA MALAMAI
A Lokacin Najaf
00:32

12:32

12:32
00:20 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
00:52

12:52

12:52
00:16 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:08

13:08

13:08
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:05 HA
Addu`ar Faraji GA ImamuzZaman(a.j)
A Lokacin Najaf
21:16

09:16

09:16
00:01 HA
AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
21:18

09:18

09:18
00:30 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
21:48

09:48

09:48
00:08 HA
HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
21:56

09:56

09:56
01:25 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
23:21

11:21

11:21
00:12 HA
KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
23:33

11:33

11:33
00:25 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
23:58

11:58

11:58
00:03 HA
GINSHIƘIN HAƊIN KAI
A Lokacin Najaf
00:01

12:01

12:01
00:30 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
00:31

12:31

12:31
00:03 HA
HASKEN RAYUWA
A Lokacin Najaf
00:34

12:34

12:34
00:33 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
01:07

13:07

13:07
00:05 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:12

13:12

13:12
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:03 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:08

09:08

09:08
00:03 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
21:11

09:11

09:11
00:05 HA
ZAUREN MALAMAI
A Lokacin Najaf
21:16

09:16

09:16
00:52 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
22:08

10:08

10:08
00:05 HA
TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI
A Lokacin Najaf
22:13

10:13

10:13
00:30 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
22:43

10:43

10:43
00:03 HA
MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE
A Lokacin Najaf
22:46

10:46

10:46
00:20 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
23:06

11:06

11:06
00:06 HA
FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
23:13

11:13

11:13
00:45 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
23:58

11:58

11:58
00:05 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
00:03

12:03

12:03
00:04 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
00:07

12:07

12:07
00:30 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
00:37

12:37

12:37
00:25 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:02

13:02

13:02
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
21:00

09:00

09:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
21:04

09:04

09:04
00:05 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
21:09

09:09

09:09
00:04 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
21:14

09:14

09:14
00:05 HA
Ziyara Jami’a
A Lokacin Najaf
21:19

09:19

09:19
00:26 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
21:45

09:45

09:45
00:12 HA
HASKEN RAYUWA
A Lokacin Najaf
21:57

09:57

09:57
00:25 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
22:22

10:22

10:22
00:04 HA
ADDU'A MAKAMIN MUMINI
A Lokacin Najaf
22:29

10:29

10:29
00:20 HA
ZUWAN MANZON ALLAH
A Lokacin Najaf
22:49

10:49

10:49
00:09 HA
KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE
A Lokacin Najaf
22:58

10:58

10:58
00:25 HA
ZIYARAR ALI YASIN
A Lokacin Najaf
23:23

11:23

11:23
00:07 HA
BABUL MURAD
A Lokacin Najaf
23:31

11:31

11:31
00:40 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
00:11

12:11

12:11
00:03 HA
IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
00:16

12:16

12:16
00:30 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
00:46

12:46

12:46
00:12 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
00:58

12:58

12:58
00:05 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
01:03

13:03

13:03
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
20:00

08:00

08:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
20:04

08:04

08:04
00:05 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
20:09

08:09

08:09
00:04 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
20:14

08:14

08:14
00:03 HA
Addu`ar Tawassuli
A Lokacin Najaf
20:17

08:17

08:17
00:15 HA
HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM
A Lokacin Najaf
20:32

08:32

08:32
00:50 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
21:22

09:22

09:22
00:12 HA
MAHADAWIYYA
A Lokacin Najaf
21:34

09:34

09:34
00:30 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
22:04

10:04

10:04
00:05 HA
ZAUREN MALAMAI
A Lokacin Najaf
22:09

10:09

10:09
00:30 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
22:39

10:39

10:39
00:03 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:42

10:42

10:42
00:06 HA
Wakar Mabath
A Lokacin Najaf
22:49

10:49

10:49
00:08 HA
Sayyida Zahara (a.s)
A Lokacin Najaf
22:57

10:57

10:57
00:15 HA
TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA
A Lokacin Najaf
23:12

11:12

11:12
00:30 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
23:42

11:42

11:42
00:12 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
23:55

11:55

11:55
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
20:00

08:00

08:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
20:04

08:04

08:04
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
20:06

08:06

08:06
00:03 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
20:10

08:10

08:10
00:05 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
20:15

08:15

08:15
00:05 HA
INA MUKA DOSA
A Lokacin Najaf
20:20

08:20

08:20
01:20 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
21:40

09:40

09:40
00:03 HA
ZIYARAR ALI YASIN
A Lokacin Najaf
21:43

09:43

09:43
00:07 HA
WAƘAR MABA'ATH
A Lokacin Najaf
21:50

09:50

09:50
00:09 HA
MUSAN AƘIDUNMU
A Lokacin Najaf
22:00

10:00

10:00
00:30 HA
ZIKIRI
A Lokacin Najaf
22:30

10:30

10:30
00:03 HA
IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI
A Lokacin Najaf
22:33

10:33

10:33
00:30 HA
Imam Mahadi (a.j)
A Lokacin Najaf
23:03

11:03

11:03
00:04 HA
TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI
A Lokacin Najaf
23:07

11:07

11:07
00:30 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
23:37

11:37

11:37
00:05 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
23:42

11:42

11:42
00:16 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
23:58

11:58

11:58
00:06 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
00:05

12:05

12:05
00:50 HA
Sunan Shiri Baƙon Shiri Lokacin Watsawa Tsawon Lokaci Harshe Bayar Da Bayanai
Karatun Qur’ani
A Lokacin Najaf
20:00

08:00

08:00
00:04 HA
ZIYARORIN KWANAKIN MAKO
A Lokacin Najaf
20:04

08:04

08:04
00:02 HA
Addu`ar Yua
A Lokacin Najaf
20:06

08:06

08:06
00:03 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
20:10

08:10

08:10
00:05 HA
Hadisin Ahalil Kisa
A Lokacin Najaf
20:15

08:15

08:15
00:19 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
20:34

08:34

08:34
00:03 HA
Du`au Kumaili
A Lokacin Najaf
20:38

08:38

08:38
00:42 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
21:20

09:20

09:20
00:16 HA
Rayuwar Magabata
A Lokacin Najaf
21:36

09:36

09:36
00:20 HA
Imam Ja'afar (a.s)
A Lokacin Najaf
21:56

09:56

09:56
00:06 HA
Ziyarar Waris
A Lokacin Najaf
22:02

10:02

10:02
00:05 HA
HAƘIƘANIN SHI'ANCI DA INGANTACCEN TARIHINSA
A Lokacin Najaf
22:07

10:07

10:07
00:32 HA
MAULIDIN ANNABI
A Lokacin Najaf
22:39

10:39

10:39
00:03 HA
Ziyarar Aminullah
A Lokacin Najaf
22:42

10:42

10:42
00:06 HA
Imam Ja'afar (a.s)
A Lokacin Najaf
22:49

10:49

10:49
00:06 HA
Imam Askari (a.s)
A Lokacin Najaf
22:55

10:55

10:55
00:08 HA
MAHADAWIYYA
A Lokacin Najaf
23:03

11:03

11:03
00:30 HA
FIKIRA SAHIHIYA
A Lokacin Najaf
23:33

11:33

11:33
00:03 HA
ZIYARAR ALI YASIN
A Lokacin Najaf
23:36

11:36

11:36
00:07 HA
ADDU'A MAKAMIN MUMINI
A Lokacin Najaf
23:44

11:44

11:44
00:20 HA
KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA
A Lokacin Najaf
00:04

12:04

12:04
00:50 HA
Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah