Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
  • Ma’aikin Allah (Tsira da amincin Allah su tabbatar a gereshi da Iyalan gidanshi tsarkake) yana cewa: Haqiqa qofofin Aljanna suna bude a wannan wata, to ku roqi Ubangijinku da kada ya rufe muku su, kuma qofofin wuta suna rufe; to ku roqi Ubangijinku da kada Ya bude muku su.
  • 2016-06-23 02:06 PM

Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah