Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
  • Ma’aikin Allah (Tsira da amincin Allah su tabbatar a gareshi da Iyalan gidanshi tsarkaka) yana cewa: Tabbas Shahadar Husain (alaihissalam) ta hura wuta a zukatan Muminai wadda ba za ta ta6a yin sanyi ba har abada.- Mustadrakul wasa’il; vol 10, page 318
  • 2016-09-30 01:09 PM

Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah