Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
  • Manzon Allah [Tsira da amincin Allah su tabbatar a gareshi da Iyalan gidanshi] yace: Ya Fatima ! kowanne ido mai kuka ne ranar Qiyama; banda idon da yayi kuka akan musiba da juyayin Al-Husaini [Alaihis-salam] saboda shi wannan mai darawa ne a wannan rana (Qiyama) tare da bishara da ni’imar aljanna. (Bihar al-Anwar, mujalladi na 44, shafi na 293
  • 2016-11-02 03:11 PM

Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah