Tuwita
Fesbuk
Gogul
Yutob
Rss
  • Hadhrat Imam Sadiq [AS] yana cewa: Allah Ta’ala Yana da Harami a Makkah, Ma’aikin Allah [S.A.W.A.] yana da Harami a Madina, Sai kuma Amirul-muminina Ali [As] kuma yana da nashi Haramin a Kufa; ga Mu kuma Ahlul-baiti muna da wani Haramin wadda shine Birnin Qom, kuma bada dadewa ba za a rufe wata daga cikin ‘ya’yana a can, Sunanta Fatima. Dan haka duk wanda ya ziyarce ta, Aljanna ta wajaba a gare shi
  • 2017-01-08 04:01 PM
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]
Sayyida Maasumah [s.a]

Babu Haƙƙin Tasarrufi.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah